Διεύθυνση Δροσοχώρι Ιωαννίνων
Τηλέφωνο: 26510 58080
Fax: 26510 58080
Email: nik.meliggiotis@gmail.com